บทความ

ขาย ยาสอด ยาขับเลือด ยาทำแท้ง ไซโตเทค cytotec ของแท้ รับรองผล

หลังจากยุติการตั้งครรภ์จะเริ่มมีบุตรได้อีกเมื่อไหร่

การใช้ยายุติการตั้งครรภ์ไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้หญิงแต่อย่างใด ผู้หญิงส่วนใหญ่ไข่จะตกภายใน 2-3 สัปดาห์และจะเริ่มมีประจำเดือนครั้งใหม่ในสัปดาห์ที่ 4 -5 หลังจากการยุติการตั้งครรภ์ ดังนั้นผู้หญิงจึงสามารถตั้งครรภ์ใหม่ได้ภายในไม่กี่สัปดาห์หลังจากการใช้ยา ดังนั้น หลังจากยุติการตั้งครรภ์แล้ว ควรเริ่มศึกษาหรือขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ซ้ำซ้อน มีการวางแผนครอบครัวเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์อีกครั้ง