บทความ

ขาย ยาสอด ยาขับเลือด ยาทำแท้ง ไซโตเทค cytotec ของแท้ รับรองผล

มีความปลอดภัยหากยุติการตั้งครรภ์มากกว่า 1 ครั้ง

ผู้หญิงสามารถทำแท้งได้มากกว่า 1 ครั้งและปลอดภัย ไม่มีสถิติใดที่ชี้ชัดว่าการทำแท้งมากกว่า 1 ครั้งมีผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพของผู้หญิง แต่ถึงกระนั้น การวางแผนครอบครัวหลังจากการยุติการตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้น